Page content

Privacy verklaring

1. Inleiding

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze cursisten, opdrachtgevers en de bezoekers van onze website is voor ons een vanzelfsprekende zaak.
Persoonlijke gegevens worden dan ook door Lazuli Training met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en naar beste kunnen beveiligd.

2. Verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens

In het kader van onze trainingsactiviteiten en het verzenden van onze brochure en onze elektronische nieuwsbrief leggen wij gegevens vast.
Bij die gegevens gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, gevolgde trainingen, behaalde certificaten en diploma’s en in het geval van het bepalen van de filters van de cursist/client om resultaten van een test. Lazuli Training gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, maar stelt deze gegevens nooit ter beschikking aan derden.

3. Lazuli-trainers, -coaches & -begeleiders

Ook aan de mensen die training of begeleiding geven voor Lazuli Training, is het strikt verboden om de gegevens van cursisten die zij in het kader van hun werkzaamheden voor hetLazuli Training ontmoet hebben, te gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het werven van deelnemers voor andere trainingsactiviteiten of het aankondigen van andere producten. Een uitzondering hierop is wanneer een voorLazuli Training werkende trainer of begeleider een cursist of een opdrachtgever zelf heeft doorverwezen naar hetLazuli Training. In dat laatste geval heeft zij/hij uiteraard het volste recht om deze personen te blijven benaderen.

4. Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, wordt uw e-mail adres alleen maar daarvoor – en soms voor het aankondigen van nieuwe activiteiten voor zowel volwassenen als kinderen als jongeren – gebruikt.

5. DVD-opnamen

Soms worden er tijdens onze opleidingen/coachings dvd-opnamen gemaakt, om de deelnemers gelegenheid te geven om de live demonstraties en presentaties achteraf nogmaals te bestuderen. Deze dvd’s worden alleen uitgeleend aan medecursisten uit dezelfde opleiding die een verklaring hebben ondertekend waarin zij het vertrouwelijk gebruik van deze opnames garanderen. Als de opnamen voor algemene trainings- en voorlichtingsdoelen worden gebruikt, zoals e-learning, wordt hiervoor aan de betreffende persoon altijd van te voren toestemming gevraagd.

6. Anonimiseren van cliëntverslagen en gevalsbeschrijvingen

Lazuli Training eist van alle deelnemers die in het kader van hun opleiding of -training schriftelijk cliëntverslagen, schriftelijke case studies of schriftelijke gevalsbeschrijvingen inleveren, dat deze afdoende geanonimiseerd zijn. Het is niet de bedoeling deze verslagen  openbaar te maken.  Mocht dat wel gebeuren, dan zullen de coördinaten van de cliënt zodanig veranderd worden zodat hij/zij niet door anderen herkend kan worden.

Dit anonimiseren houdt in concreto in:
– Voornaam is veranderd
– Achternaam is veranderd
– Eventuele bijnamen zijn veranderd
– Functie is veranderd (bijvoorbeeld van ‘hoofdverpleegster’ naar ‘hoofdmanager’)
– Branche is veranderd (bijvoorbeeld van ‘verpleging’ naar ‘thuisverzorging’)
– Leeftijd is veranderd (binnen een range van 5 jaar)
– Geslacht is soms wel en soms niet veranderd.

Voorbeeld: Jan Vandenberghe werkt als hoofdverpleger in het Az-Gent. In de documenten wordt hij veranderd in Mark De Graaf, 47, die werkt als hoofdmanager bij de thuiszorg voor bejaarden in Limburg. De vervangingen zijn zo gekozen dat de context enigszins gelijksoortig is, wat van belang kan zijn voor de logica van de gevalsbeschrijving, maar dat Jan Vandenberghe niet herkend kan worden.

Bedrijfsgeheimen

Trainers en begeleiders van hetLazuli Training behandelen strategische informatie van cursisten en opdrachtgevers strikt vertrouwelijk.

7. Afmelden en verwijderen van uw gegevens

Als u uw gegevens ongeacht in welke vorm ze zijn opgeslagen, wilt verwijderen, dan doen wij dat prompt.
In onze elektronische nieuwsbrief vindt u een ook steeds een link waarmee u uw e-mail adres rechtstreeks kunt verwijderen.

Lees de uitgebreide Privacy Verklaring van Lazuli Training volgens de nieuwe wetgeving van AVG of GDPR.